Wie kan terecht bij Psychologenpraktijk Maastricht?

 


Wij zijn als psychologen en psychotherapeuten in Maastricht actief binnen de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. 

Psychologenpraktijk Maastricht heeft een zorgaanbod voor volwassenen vanaf 18 jaar. Mensen die klachten of lijden ervaren op het gebied van stemming, angst of moeilijkheden die verband houden met het karakter of persoonlijkheid, een verminderde eigenwaarde, problemen in het contact met anderen en/of partnerrelaties, werk, identiteit, psychosomatiek, verlieservaringen of anderszins een hulpvraag hebben.


Psychologenpraktijk Maastricht heeft geen geschikt behandelaanbod indien er sprake is van terugkerende suïcidaliteit, verslavingsproblematiek of lichamelijke klachten die een constructief therapeutisch traject kunnen hinderen.

Indien je een traject bij ons wil starten is het wenselijk dat je de moeilijkheden kan zien als een eigen probleem, iets waarover je de verantwoordelijkheid wil nemen en nieuwsgierig bent naar jouw eigen aandeel in de moeilijkheden die zijn ontstaan.    

 

 


Lees hier verder en kom meer te weten over de psychologen van Psychologenpraktijk Maastricht, Bob & Michelle.