VISIE PSYCHOLOGENPRAKTIJK MAASTRICHT

 

De visie van Psychologenpraktijk Maastricht is kort samen te vatten in: onafhankelijk, menselijk, liefdevol en creatief in dialoog met respect voor ieders ritme, autonomie en eigenheid.

Psycholoog Maastricht

 

Je klachten of symptomen staan meestal op de voorgrond en zijn veelal het beginpunt van een aanmelding of behandeling. Vaak ligt de oorzaak van deze moeilijkheden echter op de achtergrond en zijn daardoor moeilijker te herkennen. Psychische klachten komen ergens vandaan, de oorzaken kunnen in verschillende domeinen gevonden worden.

In onze visie kunnen klachten belangrijke informatie bevatten en ons informatie verschaffen over de manier waarop jij met lastige situaties omgaat.
Het is verstandig om stil te blijven staan bij deze klachten en te bekijken wat ze ons kunnen vertellen. Op deze manier kun je je bewuster worden van de manier waarop jij omgaat met bepaalde (innerlijke) conflicten en leren dat het misschien ook anders (op een meer constructieve wijze) kan.
Als psycholoog in Maastricht proberen wij het proces te faciliteren zodat mensen zichzelf beter leren begrijpen en het inzicht in zichzelf vergroten. 


Psycholoog Maastricht

 

Helaas krijgen 'snel' en 'goedkoop' in de Nederlandse -marktgerichte- GGZ nogal eens de voorkeur boven adequaat, grondig en duurzaam. 


Voor ons binnen Psychologenpraktijk Maastricht staat voorop dat wij ons vak op de best mogelijke manier en zorgvuldig willen uitoefenen. Wij hebben ons op een hoog niveau bekwaamd en willen begeleiding op een hoog niveau bieden. Dit kost tijd, een traject is vaak moeilijk en lastig, in plaats van snel en goedkoop noopt dit juist tot vertraging en investering. 

 


Wij hebben geen contacten met zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat de kosten van consultaties bij Psychologenpraktijk Maastricht in principe niet te verhalen zijn via de basisverzekering.

Wij trachten kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden waarin jij als hulpvrager centraal staat en waarin alle ruimte en tijd kan worden genomen voor een optimaal zorgtraject. Bovendien blijven klachten en behandeling privé.

 

Zoekresultaten

Webresul

WERKWIJZE PSYCHOLOGENPRAKTIJK MAASTRICHT


Psycholoog Maastricht

 


Psychologenpraktijk Maastricht biedt een veilige ruimte, waarbinnen je als mens of koppel in vertrouwen kunt spreken. Waar de menselijke ontmoeting centraal staat en waarin je niets meer dan jezelf hoeft te zijn.


 



Wanneer je telefonisch, via e-mail of het contactformulier op deze website contact opneemt met Psychologenpraktijk Maastricht zullen we in eerste instantie proberen om jouw vraag of de aard van je klachten zo goed mogelijk te begrijpen.

Op deze manier kunnen we een eerste inschatting maken en samen bekijken of je bij ons op de juiste plek bent. Indien nodig bekijken we waar je eventueel beter terecht zou kunnen.

Naar aanleiding van een eerste inschatting kunnen we een kosteloos kennismakingsgesprek plannen. Tijdens deze kennismaking gaan we dieper in op de redenen van je contactname, je eventuele overwegingen en twijfels die je hebt (gehad) om een psycholoog te contacteren en je verwachtingen van een begeleiding bij Psychologenpraktijk Maastricht. 
Dit gesprek geeft je tevens de kans om kennis te maken met het gevoel dat je bij ons en de praktijk krijgt. Vervolgens kun je in alle rust bekijken of je een traject bij ons ziet zitten. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij tevens inschatten in hoeverre wij jou kunnen helpen, indien wij vermoeden dat je ergens anders meer geschikte hulp kunt krijgen zullen we dit bespreken. 


Sessies duren 45 minuten, de duur van een traject is voor ieder persoon verschillend en zullen we in overleg afstemmen.
 

We streven bij Psychologenpraktijk Maastricht naar een optimale samenwerking met jou in een sfeer van echtheid en authenticiteit van waaruit helende processen kunnen groeien. Tijdens dit proces kan jouw verantwoordelijkheid regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Wij kunnen je bijstaan, gidsen en steunen maar uiteindelijk ben jij degene die het gaat bewerkstelligen.

 

 

 

 

 


Bekijk hier onze tarieven en klik hier om inspirerende, herkenbare of informatieve video's te bekijken.