BEHANDELAANBOD PSYCHOLOGENPRAKTIJK MAASTRICHT

 

 


Bij Psychologenpraktijk Maastricht bieden wij Psychotherapie. Lees hier verder
over wat dat ongeveer betekent. 

Binnen de psychotherapie bestaan diverse benaderingswijzen, wij zijn
gespecialiseerd in de volgende:

 

 

 • Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, klik hier voor meer informatie. 

 

 • Psychodynamische Psychotherapie, klik hier voor een factsheet.

 

 

 

 

Visie

De visie van Psychologenpraktijk Maastricht is kort samen te vatten in: onafhankelijk, menselijk, liefdevol en creatief in dialoog met respect voor ieders ritme, autonomie en eigenheid.

 

Je klachten of symptomen staan meestal op de voorgrond en zijn veelal het beginpunt van een aanmelding of behandeling. Vaak ligt de oorzaak van deze moeilijkheden op de achtergrond en zijn daardoor moeilijker te herkennen. Psychische klachten komen ergens vandaan, de oorzaken kunnen in verschillende domeinen gevonden worden.Voor ons binnen Psychologenpraktijk Maastricht staat voorop dat wij ons vak op de best mogelijke manier, zorgvuldig en met passie willen uitoefenen. Wij hebben ons op een hoog niveau bekwaamd en willen therapie op een hoog niveau bieden. Dit kost tijd; een traject is vaak moeilijk en lastig, in tegenstelling tot snel en goedkoop noopt dit juist tot vertraging en investering.

 

 

We werken zonder routinematige en vooropgestelde programma’s maar met persoons- en relatiegerichte interventies.

 

Psycholoog Maastricht

 

AANMELDING

Wanneer je telefonisch, via e-mail of het contactformulier op deze website contact opneemt met Psychologenpraktijk Maastricht zullen we in eerste instantie proberen om jouw vraag of de aard van je klachten zo goed mogelijk te begrijpen.

Op deze manier kunnen we een eerste inschatting maken en samen bekijken of je bij ons op de juiste plek bent. Indien nodig bekijken we (eventueel samen met de
POH-GGZ) waar je beter terecht zou kunnen. Je communiceert rechtstreeks met je behandelaar, intake en behandeling worden in principe door een en dezelfde                              persoon gedaan. 

Naar aanleiding van een eerste inschatting kunnen we een intakegesprek plannen. Tijdens deze kennismaking gaan we dieper in op de redenen van je contactname, je eventuele overwegingen en twijfels die je hebt (gehad) om een therapeut te contacteren en je verwachtingen van een traject bij Psychologenpraktijk Maastricht. Dit gesprek geeft je tevens de kans om kennis te maken met het gevoel dat je bij je behandelaar en de praktijk krijgt. Vervolgens kun je in alle rust bekijken of je een traject bij ons ziet zitten. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij tevens inschatten in hoeverre wij jou een passend traject kunnen bieden, indien wij vermoeden dat je ergens anders meer geschikte hulp kunt krijgen zullen we dit bespreken.  

 

Hoe werkt het aanmelden en wat zijn de kosten?
Aanmelden kan via een e-mail of via het contactformulier op deze website.
 

 • Generalistische basis-GGZ: Aanmelding via contactformulier met een verwijzing van de huisarts/POH-GGZ.
 • Gespecialiseerde-GGZ: Aanmelding via contactformulier met een verwijzing van de
  huisarts/POH-GGZ.
 • Niet-vergoede zorg zonder verwijzing: Neem contact op via het praktijk e-mailadres of het contactformulier op deze website.

 Vergoede zorg:
In het geval van een zuivere Restitutiepolis: 100% vergoeding door zorgverzekeraar na afloop van een traject. 

In het geval je geen zuivere Restitutiepolis hebt: Je hebt recht op een gedeeltelijke vergoeding, je betaalt een vast bedrag per consult en je verzekeraar vergoed de rest.  
 
Je betaalt altijd eigen risico (in de basis 385 euro tenzij je dit zelf verhoogd hebt).

 

 Niet-vergoede zorg zonder verwijzing:
Geen vergoeding.

Wellicht wel een (gedeeltelijke) vergoeding via:

 

 • Werkgever
 • Arbo-dienst
 • UWV
 • Belastingdienst
 • Aanvullende zorgverzekering

 

 

 

Privacyverklaring


Alle zorgaanbieders in de GGZ en forensische zorg leveren gegevens over verrichte zorg aan de NZA, eventueel via een derde partij. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor het verbeteren van de zorgprestaties. 

Het kan zijn dat u als patiënt bezwaren heeft tegen het aanleveren van informatie. In dat geval kunt u een privacyverklaring invullen. Dit bestand treft u hier. 

 

 


Bekijk hier onze tarieven en klik hier om inspirerende, herkenbare of informatieve video's te bekijken.