Informatie voor professionals

Psychologenpraktijk Maastricht beschikt over direct inzetbare ervaring en onderbouwde kennis op het vlak van psychologische en psychotherapeutische hulpverlening. We bieden professionele hulp met aandacht voor kwaliteit, overleg en afstemming.

Ten behoeve van kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering nemen wij deel aan intercollegiale vormingen, individuele supervisies, leertherapie en intervisiegroepen.

Huisartsen, praktijkondersteuners en andere hulpverleners kunnen via e-mail vrijblijvend contact opnemen voor overleg, verwijzing of meer informatie. Ook voor psychologische ondersteuning bij
re-integratie of verzuim: 

Info@psycholoog-maastricht.com