Verloop van een traject bij Psychologenpraktijk Maastricht

Een therapeutisch traject bij Psychologenpraktijk Maastricht begint doorgaans met één of meerdere gesprekken waarin we elkaar leren kennen, afspraken maken, verwachtingen op elkaar afstemmen en stil staan bij je hulpvraag. Een sessie duurt 45 minuten.
Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een therapeut die één keer per maand naar je luistert en ondersteuning biedt. Maar het kan ook zijn dat je actief aan een specifiek probleem wil werken en graag één keer per week een afspraak wil maken. De frequentie van afspraken en de duur van het traject zijn afhankelijk van jouw hulpvraag, problematiek en mogelijkheden en worden daarom in overleg met jou bepaald.
Vergoedingen Psychologenpraktijk Maastricht


Vergoede/ verzekerde zorg:

Zuivere Restitutiepolis: 100% vergoeding via zorgverzekeraar na afsluiten van de behandeling.

Geen zuivere restitutiepolis/ Naturapolis: Je hebt recht op een gedeeltelijke vergoeding, je betaalt 30 euro per sessie, afhankelijk van je inkomen is dit eventueel aftrekbaar van de belasting (informeer hiernaar bij de belastingdienst).

Je betaalt altijd eigen risico (in de basis 385 euro tenzij je dit zelf verhoogd hebt).Niet-vergoede zorg zonder verwijzing:

De kosten zijn 100 euro per sessie, het wordt niet vergoed door de Basis-verzekering, wellicht wel (gedeeltelijk) via:

 

  • Werkgever
  • Arbo-dienst
  • UWV
  • Belastingdienst
  • Aanvullende zorgverzekering

 

Informeer hierover bij de betreffende instanties.

Wanneer we samen een afspraak hebben maar je onverhoopt niet in de gelegenheid bent om deze na te komen kun je dit 24 uur van tevoren laten weten. Op deze manier is het voor ons mogelijk om nog iemand anders op dit uur in te plannen. Indien je ons niet 24 uur van tevoren inlicht zullen we de helft van de kosten van de gemiste afspraak bij jou in rekening brengen.Klachtenregeling
Mocht je een klacht hebben over je behandeling of een ander aspect van het contact met ons of onze dienstverlening dan is het prettig wanneer je deze in eerste instantie met ons persoonlijk wilt bespreken. In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij ook aangesloten bij de LVVP, de beroepsvereniging voor Psychotherapeuten. 
Indien je een klacht in wilt dienen kun je een verzoek sturen via info@psycholoog-maastricht.com. 

Kwaliteitsstatuut
Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.