Verloop van een traject bij Psychologenpraktijk Maastricht

Een therapeutisch traject bij Psychologenpraktijk Maastricht begint doorgaans met één of meerdere gesprekken waarin we elkaar leren kennen, afspraken maken, verwachtingen op elkaar afstemmen en stil staan bij je hulpvraag. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en een sessie duurt 45 minuten.
Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een therapeut die één keer per maand naar je luistert en ondersteuning biedt. Maar het kan ook zijn dat je actief aan een specifiek probleem wil werken en graag één keer per week een afspraak wil maken. De frequentie van afspraken en de duur van het traject zijn afhankelijk van jouw hulpvraag, problematiek en mogelijkheden en worden daarom in overleg met jou bepaald.
Vergoedingen Psychologenpraktijk Maastricht

Wij hebben geen contact met zorgverzekeraars. Voor jou betekent dit absolute privacy, geen verwijzing nodig van de huisarts, geen wachtlijst en geen inzage van derden in jouw gegevens.
Dit betekent echter ook dat een consult bij Psychologenpraktijk Maastricht niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico
(in de basis 385,- euro). 


  

 

 

Tarieven Psychologenpraktijk Maastricht

Het tarief voor een consult bedraagt 85 euro.Wanneer we samen een afspraak hebben maar je onverhoopt niet in de gelegenheid bent om deze na te komen kun je dit 24 uur van tevoren laten weten. Op deze manier is het voor ons mogelijk om nog iemand anders op dit uur in te plannen. Indien je ons niet 24 uur van tevoren inlicht zullen we de helft van de kosten van de gemiste afspraak bij jou in rekening brengen. 

Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben over je behandeling of een ander aspect van het contact met ons of onze dienstverlening dan is het prettig wanneer je deze in eerste instantie met ons persoonlijk wilt bespreken. In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij ook aangesloten bij P3NL, de beroepsvereniging voor psychologen, psychotherapeuten, en pedagogen.