Verloop van een traject bij Psychologenpraktijk Maastricht

Een therapeutisch traject bij Psychologenpraktijk Maastricht begint doorgaans met één of meerdere gesprekken waarin we elkaar leren kennen, afspraken maken, verwachtingen op elkaar afstemmen en stil staan bij je hulpvraag. Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een therapeut die één keer per maand naar je luistert en ondersteuning biedt. Maar het kan ook zijn dat je actief aan een specifiek probleem wil werken en graag één keer per week een afspraak wil maken. De frequentie van afspraken en de duur van het traject zijn afhankelijk van jouw hulpvraag, problematiek en mogelijkheden en worden daarom in overleg met jou bepaald.

Binnen het Zorgprestatie model bepaalt de duur van een consult mede het tarief dat in rekening wordt gebracht. Wij plannen 60 minuten voor een consult, indien de daadwerkelijk bestede tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd zullen wij het tarief voor het betreffende consult aanpassen. 
Vergoedingen Psychologenpraktijk Maastricht


Vergoede/ verzekerde zorg:

De vergoeding die je ontvangt hangt mede af van de polis die je hebt afgesloten bij je zorgverzekering. 

Zuivere Restitutiepolis: 100% vergoeding via zorgverzekeraar (eigen risico wordt niet vergoed)

Geen zuivere restitutiepolis: Je hebt recht op een gedeeltelijke vergoeding, je betaalt bij ons 20 euro eigen bijdrage per sessie indien je verzekering 81-90% vergoed, 35 euro per sessie indien je verzekering 71-80% vergoed en 50 euro per sessie indien je verzekering 50-70% van de zorgkosten vergoed. Afhankelijk van je inkomen is dit eventueel aftrekbaar van de belasting (informeer hiernaar bij de belastingdienst).

Je betaalt altijd eigen risico (in de basis 385 euro tenzij je dit zelf verhoogd hebt).Niet-vergoede zorg zonder verwijzing:

Informeer bij ons naar de exacte kosten per sessie. Deze kosten worden niet vergoed door de basis-verzekering, wellicht wel (gedeeltelijk) via:

 

  • Werkgever
  • Arbo-dienst
  • UWV
  • Belastingdienst
  • Aanvullende zorgverzekering

 

Informeer hierover bij de betreffende instanties.

Wanneer we samen een afspraak hebben maar je onverhoopt niet in de gelegenheid bent om deze na te komen kun je dit 24 uur van tevoren laten weten. Indien je ons niet 24 uur van tevoren inlicht zullen we de helft van de kosten van de gemiste afspraak bij jou in rekening brengen.Klachtenregeling
Mocht je een klacht hebben over je behandeling of een ander aspect van het contact met ons of onze dienstverlening dan is het prettig wanneer je deze in eerste instantie met ons persoonlijk wilt bespreken. In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling en geschillencommissie (Erisietsmisgegaan.nl). 
Indien je een klacht in wilt dienen kun je een verzoek sturen via info@psycholoog-maastricht.com. 

Kwaliteitsstatuut
Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.