Michelle Grooten

GZ Psycholoog & Psychotherapeut BIG Psychologenpraktijk Maastricht

Persoonsgericht experiëntiëel Psychotherapeut
BIG-register Psychotherapeut: 29923768616  
BIG-register GZ-Psycholoog: 09923768625
AGB-Code: 
94108731

Beroepsvereniging: VPEP

Cliëntgericht Psychotherapeut

 

 

Ik volgde mijn masterstudie Klinische Psychologie aan de universiteit in het Belgische stadje Leuven en verwierf vervolgens daar ook de vierjarige Postdoctorale specialisatie tot Psychotherapeut. 


De manier waarop ik de begeleiding tijdens een traject vorm probeer te geven heeft alles te maken met een menselijke ontmoeting binnen een ongewoon kader. Het menselijke contact is voor mij de basis van waaruit een begeleiding start, echter is dit échte contact alleen niet voldoende.

Binnen de therapie maak ik voornamelijk gebruik van methodieken afkomstig uit het kader van de Persoonsgerichte psychotherapie. We gaan op zoek naar knelpunten en moeilijkheden in het heden en gaan aan de slag met onderliggende (vaak niet geheel bewuste) gevoelens, emoties en verlangens die ook binnen het therapeutische contact gestalte zullen krijgen. Boven alles zullen we samenwerken.

We richten ons zelden puur en alleen op de symptomen, des te meer op de oorsprong van moeilijkheden en streven daarmee naar een duurzame verandering en verbetering van je welzijn.  

 

 

Psycholoog Maastricht

Bob van Beurden

Psycholoog Psychologenpraktijk Maastricht

i.o.t. Psychodynamisch Psychotherapeut
Beroepsvereniging: LVVP & NVPP 
Mijn belangstelling in de menselijke psyche heb ik vorm gegeven door middel van enkele opleidingen.

Na de vierjarige opleiding Toegepaste Psychologie in Eindhoven rondde ik de tweejarige master opleiding Klinische- en Gezondheidspsychologie af in Leuven om mij vervolgens te verdiepen in het Psychodynamische gedachtegoed door middel van een vierjarige Postdoctorale specialisatie in de psychotherapie aan de universiteit van Leuven. 

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in GGZ instellingen in België en Nederland werk ik momenteel in vrijgevestigde praktijk en zie ik mensen binnen Psychologenpraktijk Maastricht.

De Psychodynamische therapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet (helemaal) bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben.
Het doel van de psychodynamische psychotherapie is het bewust maken en leren uiten van verborgen gevoelens en verlangens. Dat maakt het mogelijk om psychische moeilijkheden beter te begrijpen, een plekje te geven en op zoek te gaan naar mogelijkheden om op een andere manier met een gegeven situatie om te gaan.

Een behandeling kan enkele maanden duren, maar kan ook één of meerdere jaren in beslag nemen. 

 

 

 

 

 

Bekijk deze pagina om meer te weten te komen over de filosofie en werkwijze van Psychologenpraktijk Maastricht.