Michelle Grooten

Psycholoog & Psychotherapeut Psychologenpraktijk Maastricht

Cliëntgericht Psychotherapeut

Cliëntgericht Psychotherapeut

 

In dit stukje hoop ik je een eerste indruk te geven van mij als persoon, mijn overtuigingen en de manier waarop ik de verbinding zoek met mensen die op enig moment moeilijkheden in hun leven ervaren. 
 


 

 


De basis voor mijn interesse in de menselijke psyche werd al vroeg in mijn leven gelegd. Het verlangen deze interesse verder te ontwikkelen deed mij, na mijn bachelor in Nederland, naar het Belgische stadje Leuven vertrekken. Uiteindelijk heb ik de master klinische- en gezondheidspsychologie Cum Laude afgerond en ben aansluitend begonnen met werken in België binnen de specialistische (tweedelijns) GGZ. Om nog meer verdieping in mijn werk als psycholoog te vinden heb ik de 4-jarige specialisatie tot Cliëntgericht Psychotherapeut aan de KU Leuven met goed gevolg voltooid.

 

Bovenstaande studies en de ervaringen met mensen tijdens het uitoefenen van mijn vak, maar ook obstakels in mijn persoonlijke levensweg hebben me gevormd. Een vorming die elke dag meer gestalte krijgt en door zal gaan, elke menselijke ontmoeting zorgt elke keer weer opnieuw voor reflectie en indien op een juiste wijze geïntegreerd, ontwikkeling en authenticiteit.
De manier waarop ik de begeleiding binnen het therapeutisch contact vorm probeer te geven heeft dan ook alles te maken met een menselijke ontmoeting. Deze ontmoeting kan er in mijn ogen voor zorgen dat 1 plus 1 niet 2 maar 3 is. Het menselijke contact is voor mij de basis van waaruit een begeleiding start, echter is dit échte contact alleen niet voldoende.

Binnen de therapie maak ik voornamelijk gebruik van methodieken afkomstig uit de cliëntgerichte psychotherapie. We gaan op zoek naar knelpunten en moeilijkheden in het heden, onaffe zaken uit het verleden en gaan aan de slag met onderliggende (vaak onbewuste) gevoelens, emoties en verlangens die ook binnen de therapeutische relatie gestalte zullen krijgen.

We zullen ons zelden puur en alleen focussen op de symptomen, des te meer op de oorsprong van moeilijkheden om een duurzame verandering en verbetering van kwaliteit van leven te bewerkstelligen.

Het werken met protocollen en een vooraf bepaald aantal sessies past hier mijns inziens niet bij.

In mijn ogen is het belangrijk om samen af te stemmen waar we ons bevinden in het proces en regelmatig gedachten uit te wisselen over de voortgang, wensen en perspectieven voor de toekomst.

Mijn rol als therapeut in dit geheel vind ik intrigerend. De mogelijkheid om een bijzondere en intense band met een ander in zijn diepste kwetsbaarheid aan te mogen gaan en samen een weg af te leggen geeft me veel energie en maakt me dankbaar.

Psycholoog Maastricht

Bob van Beurden

Psycholoog Psychologenpraktijk Maastricht

In opleiding tot Psychoanalytisch PsychotherapeutAl vroeg in mijn leven ging mijn interesse uit naar de menselijke psyche. Die vroege belangstelling heb ik verder vorm gegeven door middel van enkele opleidingen en helpt mij tegenwoordig in mijn werk als therapeut. 


 


Na de vierjarige opleiding Toegepaste Psychologie in Eindhoven rondde ik de tweejarige master opleiding Klinische- en Gezondheidspsychologie af in Leuven.
Momenteel verdiep ik mij met veel plezier in het Psychoanalytisch gedachtegoed door middel van een vierjarige Postdoctorale opleiding aan de universiteit van Leuven. 


Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als psycholoog in Belgisch Limburg werk ik momenteel alweer enkele jaren in Nederland en zie ik mensen binnen Psychologenpraktijk Maastricht.

Verschillende opleidingen, beroepsmatige vorming en levenservaringen hebben me gevormd tot de mens en hulpverlener die ik op dit moment ben.

‘Mens’ omdat we elkaar in de therapie als mensen zullen ontmoeten, waarin we beiden een eigen taak te volbrengen hebben binnen een therapeutische setting. Deze samenwerking is de basis van waaruit helende processen kunnen ontstaan en jij jezelf beter zult leren kennen en begrijpen.   

Volgens mij zijn ups en downs inherent aan het leven en kunnen we de mindere periodes in het leven gebruiken om onszelf wijzer te maken en uiteindelijk te groeien als persoon, ons op een meer constructieve manier tot onszelf en anderen te verhouden. En inderdaad, soms kan hulp van een ander mens hierin volgens mij erg betekenisvol zijn. 

 

 

 

 

Bekijk deze pagina om meer te weten te komen over de filosofie en werkwijze van Psychologenpraktijk Maastricht.